بانک

  یکی از مهمترین چالش ها در بانک ها مدیریت ریسک و خطر می باشد. بانک ها از اولین مشتریان سیستم های امنیتی بوده اند و هنوز هم در میان بزرگترین مصرف کنندگان سیستم های امنیتی قرار دارند. چالش های امنیتی در بانک ها شامل موارد ذیل می گردد :

  جلوگیری از آدم ربایی و سرقت

  تشخیص خرابکاری و تقلب در صندوق های پول

  یکپارچه سازی مفاهیم ایمنی و امنیتی به فرآیندهای بانکی

  مدیریت طیف گسترده ایی از ورود و خروج ها از طریق کنترل دسترسی

  اطمینان از نفوذ ، تشخیص آتش سوزی و نظارت مستمر

  راه حل های امنیتی بوش به بانک ها این کمک را می کند تا چالش های امنیتی، ایمنی و ارتباطی خود را به طور مستمر مدیریت نمایند.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  DINION IP BULLET 5000 HD

  Part No. : NTI-50022-A3

  FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

  Part No. : NII-50022-A3

  DINION IP starlight 8000 MP

  Part No. : NBN-80052-BA

  FLEXIDOME IP micro 5000

  Part No. : NUC-51051-F4