حمل و نقل زیرزمینی – مترو

در بخش حمل و نقل، سیستم های صوتی و پیجینگ نقش مهمی را ایفا می کنند. قدرت و کیفیت صدای این سیستم های باید به گونه ایی باشند که در شلوغی و ازدحام با وجود سر و صدای بیش از حد قابل شنیدن توسط کلیه افراد حاضر در سراسر ایستگاه مترو باشد. همچنین دوربین های نظارتی به کار رفته در ایستگاه های مترو باید از کیفیت بالای تصویر برخوردار باشند تا در ازدحام بیش از حد مسافران در ایستگاه ها، سوژه مورد نظر توسط اپراتور قابل شناسایی باشد.

سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

Autodome IP 7000 HD

Part No. : VG5-7230-EPC4

DINION IP starlight 8000 MP

Part No. : NBN-80052-BA

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

Part No. : NIN-932-V03IP