مراکز مذهبی

  برای محیط های مذهبی و آرامش بخش ارائه یک سیستم صوتی و تصویری با کیفیت مطلوت ارجحیت دارد. یکی از بزرگترین مراکز مذهبی که توسط سیستم های صوتی و نظارتی بوش تجهیز گردیده است، مرکز واتیکان واقع در ایتالیا می باشد.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

  Part No. : NII-50022-A3

  DINION IP BULLET 5000 HD

  Part No. : NTI-50022-A3