موزه و میراث فرهنگی

  مجموعه امنیتی بوش با سبد متنوع محصولات خود اعم از : دوربین های نظارتی دید در شب، سیستم اعلان و اطفاء حریق، سیستم کنترل دسترسی و سیستم های صوتی و پیجینگ امنیت موزه ها و مراکز فرهنگی را در کل ساعات روز به طور مداوم برقرار می نماید.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

  Part No. : NII-50022-A3

  DINION IP 7000 HD

  Part No. : NBN-73023-BA