انبار

  در انبار های کالا سیستم های نظارت تصویری جمعی از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله آن فعالیت ها : نظارت بر کلیه کالاها و فعالیت ها در انبار طی شبانه روز، همچنین ذخیره انرژی روشنایی توسط دوربین های Starlight بوش می باشد.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  EXTEGRA IP dynamic 9000 FX

  Part No. : NXF-9230-S4

  Autodome IP 7000 HD

  Part No. : VG5-7230-EPC4

  DINION IP 7000 HD

  Part No. : NBN-73023-BA