بیمارستان و مراکز درمانی

  راه حل های امینیتی به بیمارستان ها می تواند در بخش جراحی به هرچه بهتر پیش رفتن روند جراحی توسط تیم جراحی کمک کند، همچنین می تواند از طریق ارسال سیگنال های هشدار، پرسنل را از حال بیمار با خبر نماید.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  FLEXIDOME IP micro 5000

  Part No. : NUC-51051-F4

  DINION IP BULLET 5000 HD

  Part No. : NTI-50022-A3