نفت و گاز

  خطوط لوله، پالایشگاه ها و دیگر مراکز درگیر در تامین منابع سوخت با فاکتورهای امنیتی و ایمنی بالا نظیر سیستم های نظارت تصویری، اعلان و اطفاء حریق و سیستم تشخیص نفوذ(دزدگیر) درگیر هستند. یکی از مهمترین مراکز که نیاز شدید به محافظت 24/7 در طی سال دارد مناطق نفت و گاز می باشند.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  MIC Series 440 Explosion-Protected Camera

  Part No. : MIC440AXBUD14636P

  EXTEGRA IP dynamic 9000 FX

  Part No. : NXF-9230-S4

  VOT-320 Thermal IP Camera

  VOT-320-V xL

  Autodome IP 7000 HD

  Part No. : VG5-7230-EPC4

  DINION IP 7000 HD

  Part No. : NBN-73023-BA

  FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

  Part No. : NIN-932-V03IP