برج اداری و تجاری

  دفاتر اداری به دلیل قلب تپنده هر مجموعه ایی باید از امنیت بالا برای کارکنان و مدیریت ریسک برخوردار باشد. چالش های امنیتی که در ساختمان های اداری مطرح می باشند شامل موارد ذیل می گردند :

  فضای کاری انعطاف پذیر

  بهینه سازی عملیات

  بهره وری ساختمان

  افزایش رضایت و بهره وری کارکنان

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

  Part No. : NII-50022-A3

  DINION IP BULLET 5000 HD

  Part No. : NTI-50022-A3

  AUTODOME IP 5000 HD

  Part No. : NEZ-5230-EPCW4