کارخانجات

امنیت در کارخانجات از هر مورد دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. افراد شاغل در خطوط تولید، تاسیسات زیر بنایی کارخانجات، تجهیزات و محصولات اشتعالزا، تجهیزات گرانقیمت تولید و …. جزء دارایی های مهم یک کارخانه می باشند که باید ایمنی آن ها در وهله اول برقرار گردد.

سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

DINION IP BULLET 5000 HD

Part No. : NTI-50022-A3

Autodome IP 7000 HD

Part No. : VG5-7230-EPC4