کارخانجات

  امنیت در کارخانجات از هر مورد دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. افراد شاغل در خطوط تولید، تاسیسات زیر بنایی کارخانجات، تجهیزات و محصولات اشتعالزا، تجهیزات گرانقیمت تولید و …. جزء دارایی های مهم یک کارخانه می باشند که باید ایمنی آن ها در وهله اول برقرار گردد.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  DINION IP BULLET 5000 HD

  Part No. : NTI-50022-A3

  Autodome IP 7000 HD

  Part No. : VG5-7230-EPC4