به حداکثر رساندن مشتری با آنالیز تصاویر

ماژول آنالیز هوشمند تصاویر مخصوص فروشندگان و بازاریابان

“به حداکثر رساندن مشتری”
فروش محصولات در خرده فروشی ها و فروشگاه ها به نوع چیدمان محصولات در قفسه ها و پیمودن مسیر خریدار به هر کدام از این نقاط بستگی دارد.
این اطلاعات برای بهبود فروش مجموعه های فروشگاهی امری کاملا ضروری و حیاتیست اما اغلب به طور مستقیم در دسترس نیست.
“تصمیمات مربوط به فروش را بر اساس داده های بدست آمده از رفتار مشتری در همان زمان انجام دهید”

ابزاری برای سنجش و بهبود کار

ماژول آنالیز تصویری مخصوص فروشندگان این امکان را می دهد تا بر اساس رفتارهای مشتریان در فروشگاه، نوع چیدمان محصولات را آنگونه که جامعه آماری مشتریان می پسندند هر روزه آنالیز و تحلیل نمایید.
– افزایش سودآوری بر اساس تحلیل نمودارهای نشان دهنده ترافیک مشتری در نقاط مختلف فروشگاه
*آگاه سازی از این مسئله که کدام نوع چیدمان مشتریان بیشتری را جذب می کند
**شناسایی مناطق پر ترافیک(نقاط گرم) برای کمک به هدایت محصولات بیشتر به آن نقاط
***شناسایی مناطق کم تردد(نقاط سرد) و کشف عوامل کاهش فروش در آن نقاط
– به حداکثر رساندن عملکرد فروش
*نظارت بر عملکرد فروش محصولات در تمام فروشگاه به طور همزمان
**شناسایی بهترین عملکرد با توجه به داده های دریافتی
***شناسایی عوامل کاهنده فروش
– تحلیل و بررسی جریان ها
*تحلیل حرکت و رفتار مشتریان در فروشگاه
**درک تاثیر انواع طرح های چیدمان و فروش بر رفتار مشتری
***کشف و تحلیل جریان ها و عوامل مسدود کننده فروش
راه اندازی یک سیستم قابل اعتماد و کاملا انعطاف پذیر، این کمک را شما می کند تا با استفاده از داده های دریافتی، بهترین روش فروش را انتخاب و استفاده نمایید.