منشور اخلاقی و برخورد با مشتری

منشور اخلاقی

از دیدگاه صاحب نظران نظام اداری، یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی، فلسفه و رسالت نیز داشته باشد.

فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندی، پختگی و ژرف نگری کارکنان می شود و به گونه ای که اندیشه های کارکنان تمامی واحدها آنان را در چهارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشو راخلاقی می نامند.

از این رو ما کارکنان شرکت الکترو محافظ مهر با خداوند متعال عهد می بندیم در مقابل مشتریان درون سازمانی خود (همکاران) به تمامی اصول ذیل پایبند باشیم.

۱) در حفظ نظم محل کار، اتاق و میز تحریر خود خواهیم کوشید چون نظم و انظباط نشانگر شخصیت، ایمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است و چون نظم و انظباط نشانه ایمان است.

۲) تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با هم در جهت کرامت و رضایت مشتریان گام برداریم.

۳) انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظیفه ی خود دانسته و با توجه به گرانبهاتر بودن وقت از طلا، در کوتاهترین زمان ممکن خواسته های ایشان را با توجه به ضوابط انجام میدهیم.

۴)  پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت.

۵) رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ نظم، اطلاعات و اسرار سازمانی.

۶) ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه ی شرکت، به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چهارچوب شرکت.

۷) رعایت نظم، انظباط و پیراستگی در محیط کار و آراستگی ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی.

۸) استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اصراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد.

منشور برخورد با مشتری :

همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی برپایه هایی محکم استوار است و پابرجاترین و سالمترین عزت نفس بر پایه ی احترامی که مستحق آنیم استوار است نه بر اساس شهرت یا آوازه ی ظاهری و تملق.

کارکنان شرکت الکترو محافظ مهر با ایمان به خالق هستی بخش در جهت پاسداری از کرامت انسانی به مشتریان می پردازند و انجام امور آنان را سر لوحه امور خود قرار می دهند.

ما بر این باوریم که مشتریان، سرمایه های واقعی سازمان بوده و احترام و تکریم مراجعین به واحدهای مختلف این شرکت از مهمترین مسئولیت های ماست و سعی خواهیم کرد شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل محفوظ باشد و همه ما می دانیم که بنای ارزیابی فعالیت های ما نظرات و میزان رضایت مشتریان است.

کارکنان شرکت الکترو محافظ مهر در صورت نارضایتی مشتری بنا به هر دلیلی، متاثر و با فروتنی از او عذرخواهی و در نهایت افتخار از او تشکر می کنند.

ما دریافت هرگونه انتقاد، نظریه و پیشنهاد را از سوی مشتریان ارج نهاده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار البته براساس مقررات استفاده می کنیم.

ما به خداوند متعال سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین، عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و جز در جهت رضایت مشتری و انجام خواسته های وی البته تا آنجایی که مقررات سازمان اجازه می دهد گامی بر نداریم.