ایستگاه سوخت رسانی – دوربین مداربسته بوش

ایستگاه های سوخت رسانی شامل جایگاه سوخت، دفاترفروش، دفاتر خدمات و فروشگاه می باشند که به صورت شبانه روز در حال فعالیت هستند. این مجموعه ها به دلیل تردد بسیاری از اتومبیل ها و افراد باید تحت پوشش نظارت تصویری قرار بگیرند.

سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

DINION IP 7000 HD

Part No. : NBN-73023-BA

AUTODOME IP 5000 IR HD

Part No. : NEZ-5230-IRCW4

DINION IP BULLET 5000 HD

Part No. : NTI-50022-A3