مراکز مذهبی – دوربین مداربسته بوش

برای محیط های مذهبی و آرامش بخش ارائه یک سیستم صوتی و تصویری با کیفیت مطلوت ارجحیت دارد. یکی از بزرگترین مراکز مذهبی که توسط سیستم های صوتی و نظارتی بوش تجهیز گردیده است، مرکز واتیکان واقع در ایتالیا می باشد.

سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

Part No. : NII-50022-A3

DINION IP BULLET 5000 HD

Part No. : NTI-50022-A3