برج اداری و تجاری – دوربین مداربسته Bosch

دفاتر اداری به دلیل قلب تپنده هر مجموعه ایی باید از امنیت بالا برای کارکنان و مدیریت ریسک برخوردار باشد. چالش های امنیتی که در ساختمان های اداری مطرح می باشند شامل موارد ذیل می گردند :

فضای کاری انعطاف پذیر

بهینه سازی عملیات

بهره وری ساختمان

افزایش رضایت و بهره وری کارکنان

سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

Part No. : NII-50022-A3

DINION IP BULLET 5000 HD

Part No. : NTI-50022-A3

AUTODOME IP 5000 HD

Part No. : NEZ-5230-EPCW4