راه حل های امنیتی Pelco

راه حل های امنیتی هوشمند

این که شما یک مصرف کننده نهایی یا یکپارچه کننده سیستم باشید یا یک مدیر اجرایی یا مسئول امنیت مجموعه ایی فرق نمی کند، یک مسئله کاملا حائز اهمیت است و آن چیزی نیست جزء امنیت اطلاعات. و هیچ کس نمی تواند امنیت این اطلاعات را برای شما تضمین کن جزء محصولات و خدمات Pelco. پلکو راه حل های صفر تا صدی برای صنایع و کسب و کارهای مختلف فراهم می سازد.

با انتخاب هر کدام از تصاویر ذیل می توانید راه حل های امنیتی Pelco را برای هر صنعت و کسب و کار مشاهده نمایید.