تجهیزات رادیویی و مایکروویو – Microwave Radio antenna

مجموعه الکترو محافظ مهر نماینده فروش تحهیزات رادیویی رادیویی و مایکروویو mikrowan , mikrotik , uubiquiti , lanbowan در ایران می باشد .